Sverige körkort kategori

BETECKNINGKÖRKORTSÅLDERBEHÖRIGHET
AM15 årMoped klass I (EU-moped). Ersätter det gamla förarbeviset för moped klass I.Moped klass 2
Traktor
A116 årLätt motorcykel (max 125 cm³ om körkortet är utfärdat före 1 juli 1996)

Lätt motorcykel (max 125 cm³ och 11 kW eller en topphastighet på max 110 km/h och ett effekt/viktförhållande som understiger 0,1 kW/kg)

Traktor

Motorredskap klass I

Terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000.
A218 årTung motorcykel med effekt under 35 kW och ett effekt/viktförhållande som understiger 0,2 kW/kg. Om motorcykeln stryps ner till 35 kW får den i originalutförande inte vara starkare än 70 kW.
A(20 år)Tung motorcykel med effekt över 35 kW och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,2 kW/kg, om körkort med behörighet A2 har innehafts i två år och nytt förarprov genomförs.
A24 år (20 år vid 2 års innehav av A2)Tung motorcykel med effekt över 35 kW och ett effekt/viktförhållande som överstiger 0,2 kW/kg, under förutsättning att godkänt förarprov gjorts på sådan motorcykel. Fram till och med 1976 erhölls A-behörighet automatiskt när förarprov för B-behörighet avlades.
B18 årPersonbil och Lätt lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton med tillkopplat släp till maximal sammanlagt totalvikt 3 500 kg. Däröver endast lätt släpfordon till sammanlagt totalvikt 4 250 kg. Personbil med totalvikt överstigande 3,5 ton om föraren har ett B-körkort utfärdat innan 1 juli 1996.

Terrängvagn, ej i kommersiellt bruk

Traktor, ej med flera tillkopplade vagnar i kommersiellt bruk.

Motorredskap klass I (= Motorredskap som är konstruerat för en högsta hastighet som överstiger 30 km/tim) och klass II

Tre- och fyrhjulig motorcykel

Terrängskoter om körkortet är utfärdat före 1 januari 2000.
BE18 årPersonbil eller Lätt lastbil med ett eller flera släpfordon oavsett släpvikt.
(Släpens sammanlagda bruttovikt får dock aldrig vara tyngre än fordonets begränsade släpvikt. – N.B. 19 januari 2013: Nyhet. Regeln om att släpets totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort: Den tidigare begränsningen att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort för att förenkla reglerna för att köra med släpvagn. Bilar har idag en registrerad högsta tillåtna släpvagnsvikt, det anses som tillräckligt och därför behövs inte längre någon jämförelse till bilens tjänstevikt.)

Traktortåg samt tung terrängvagn i kommersiellt bruk
C21 årTung lastbil och ett lätt släpfordon
Personbil med en totalvikt över 3,5 ton och ett lätt släpfordon (Kan tas när man är 18 år om man går en gymnasieinriktning där C är obligatoriskt för att klara kursen)
CE21 årTung lastbil även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
Personbil med en totalvikt över 3,5 ton även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt
(Kan tas när man är 18 år om man går en gymnasieinriktning där CE är obligatoriskt för att klara kursen)
DE21 årBuss även med ett eller flera släpfordon oavsett vikt.
E21 årTunga släp När du vill ta behörighet att dra tunga släp finns behörigheten för de tre behörigheterna B, C1, C, D1, D. Dessa har olika hierarkisk ordning. Det innebär att de är klassade enligt högsta behörigheten först:1. CE 2. C1E 3. DE 4. D1E 5. BE När du tar CE kommer du automatiskt erhålla behörigheten E på alla andra fordonsbehörigheter du har. Om du har körkort B och C och tar körkort DE får du DE, D1E och BE, inte CE.
BE18 årPersonbil eller Lätt lastbil med ett eller flera släpfordon oavsett släpvikt.
(Släpens sammanlagda bruttovikt får dock aldrig vara tyngre än fordonets begränsade släpvikt. – N.B. 19 januari 2013: Nyhet. Regeln om att släpets totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort: Den tidigare begränsningen att släpvagnens totalvikt inte får överskrida bilens tjänstevikt tas bort för att förenkla reglerna för att köra med släpvagn. Bilar har idag en registrerad högsta tillåtna släpvagnsvikt, det anses som tillräckligt och därför behövs inte längre någon jämförelse till bilens tjänstevikt.)
Traktortåg samt tung terrängvagn i kommersiellt bruk

Från och med 19 januari 2013 gäller flera nya körkortsklasser och släpviktsklassningar. Förr gällde att vid behörighet B aldrig överskrida sammanlagd totalvikt 3 500 kg. Transportstyrelsen har även tagit fram en grundregel som gäller lätta släp och tunga släp. Nytt är att alla bilar och lastbilar med totalvikt på max 3 500 kg får dra minst 750 kg släp på B-behörighet. Gäller även bussar och lastbilar som alltså nu får dra minst 750 kg oavsett fordonsvikt. Släpvagnar delas viktmässigt numer in i två viktklasser: lätta släp – max 750 kg totalvikt, tunga släp – alla släp som har mer än 750 kg totalvikt.

Scroll to top
Behövs hjälp?